Burza materiálov pre základné a stredné školy

Milé kolegyne, milí kolegovia, pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl,

 

v rámci národného projektu: „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ sme pre Vás pripravili výňatky z vybraných prác našich frekventantov. V časti pod názvom: „Materiály zo záverečných prác frekventantov dištančného vzdelávania“ nájdete záverečné práce, alebo ich časti, ktoré podľa vyjadrenia metodikov ŠIOV a tútorov môžu byť nápomocné aj Vám vo Vašej práci.

 

Výňatky zo záverečných prác sú spracované do tém a rozdelené podľa cieľových skupín.  Témy sú pre všetky cieľové skupiny zoradené podľa abecedy. V obsahu každej témy nájdete meno a školu jej autora, meno nášho tútora, ktorý tému odporučil zverejniť pre všetkých návštevníkov portálu a odôvodnenie výberu.

 

Pre rýchlejšiu orientáciu v texte sme pre Vás pripravili stručné zhrnutie každej témy no a ak Vás tento úvod ešte neodradil J, nasleduje samotné spracovanie jej obsahu.

 

Sme presvedčení, že časť nášho vzdelávacieho portálu, vyhradená „Burze materiálov“ bude mať prínos aj pre Vašu prácu. Ak by ste do nej chceli prispieť svojím nápadom, odporúčaním, postupom práce atď., ktoré následne môžu využiť aj ostatní učitelia, zašlite nám ho prosím na adresu: majernikova@siov.sk,. Vaše podklady budú uložené v časti: „Dobrovoľné príspevky“.

 

Za konštruktívne zapojenie sa do našej „Burzy materiálov pre základné a stredné školy“ Vám vopred ďakujeme.

 

Za projektovú kanceláriu národného projektu:

 

Ing. Renáta Majerníková

projektová manažérka

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA