Školiace materiály

Zmeny v Štátnych vzdelávacích programoch sú dostupné na stránke:
http://siov.sk/statne-vzdelavacie-programy/9411s

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA