Učiteľské noviny

Tvorba Učiteľských novín je opätovne obnovená.

 

V roku 2015 bolo založené Občianske združenie Učiteľské noviny, ktoré sa rozhodlo spustiť webový portál s tým istým názvom a pokračovať v tradícií tohto periodika. Portál bol pripravený tak, aby bol prehľadne zobraziteľný nielen z počítačov, ale aj z mobilných zariadení – tabletov a telefónov a bol k nemu vytvorený prístup kedykoľvek.

 

Webový portál Učiteľské noviny je pripravený poskytnúť publikačný priestor všetkým, ktorí majú úprimný záujem na skvalitnení školstva, ako základu dobrého fungovania štátu a jeho ekonomiky, kultúry a celkového rozvoja našej spoločnosti.

Na internete nájdete webový portál na stránkewww.ucn.sk.

 

Príspevky môžete zasielať elektronicky vo worde na emailovú adresu:  redakcia@ucn.sk.

Fotografie zasielajte v prílohe, nevkladajte ich  prosím do textu!

 

Kontakty na zodpovedné osoby:

 

http://www.ucn.sk/kontakty

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA