Učiteľské noviny

Tvorba Učiteľských novín je opätovne obnovená.

 

V roku 2015 bolo založené Občianske združenie Učiteľské noviny, ktoré sa rozhodlo spustiť webový portál s tým istým názvom a pokračovať v tradícií tohto periodika. Portál bol pripravený tak, aby bol prehľadne zobraziteľný nielen z počítačov, ale aj z mobilných zariadení – tabletov a telefónov a bol k nemu vytvorený prístup kedykoľvek.

 

Webový portál Učiteľské noviny je pripravený poskytnúť publikačný priestor všetkým, ktorí majú úprimný záujem na skvalitnení školstva, ako základu dobrého fungovania štátu a jeho ekonomiky, kultúry a celkového rozvoja našej spoločnosti.

Na internete nájdete webový portál na stránkewww.ucn.sk.
http://www.ucn.sk/kontakty

Od februára 2018 fungujú Učiteľské noviny v on-line režime. V hlavnom menu novín je priestor pre BLOGY, v ktorých majú základné a stredné školy možnosť aktuálne, t. j. v priebehu každého mesiaca možnosť propagovať svoju činnosť článkami, správami, informáciami a realizovať aj disemináciu z projektov medzinárodnej spolupráce viď.: https://www.ucn.sk/blog

Pre základné a stredné školy sú v novinách k dispozícii aj ďalšie rubriky určené pre: aktuality, správy z domova, výzvy, rozhovory, poradenstvo, súťaže a rubriky vyhradené pre vzdelávanie a propagáciu konkrétnych základných, stredných škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií.

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA