Pracovné príležitosti

Milé kolegyne, milí kolegovia,

vzdelávací portál denne navštevujú frekventanti a tútori dištančného vzdelávania a súčasne ostatná pedagogická verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o tejto forme štúdia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme preto prijali výzvu ministerstva školstva na zverejnenie ponuky na voľné pracovné miesta pre lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí  na akademický rok 2014/2015.

V tejto časti vzdelávacieho portálu budeme pre Vás zverejňovať podobné ponuky, ktoré Vám budú nápomocné k získaniu novej pracovnej príležitosti, alebo k zvýšeniu Vašej kvalifikácie. 

Za projektovú kanceláriu

Ing. Renáta Majerníková, projektová manažérka

Ponuku MŠVVŠ SR nájdete v priloženom PDF súbore.

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA