Zoznam tútorov

Moderovanie e-learningového portálu – tútori

 

Bratislavský kraj

 

Cieľová skupina ZŠ a G

PaedDr. Monika Reiterová

PaedDr. Drahoslava Kečkéšová, PhD.

Cieľová skupina SOŠ

Ing. Eva Tóblová, PhD.

PaedDr. Peter Solárik

 

Ostatné kraje

 

Cieľová skupina ZŠ

Mgr. Marta Bardyová

PaedDr. Iveta Brelíková

RNDr. Jana Čellárová

PaedDr. Radoslav Forro

PaedDr. Jarmila Tovačovská

Mgr. Zuzana Holkovičová

Mgr. Anna Jahodová

PaedDr. Miroslava Košťálová

Mgr. Renáta Kršková

PaedDr. Slavomíra Melišová

Mgr. Otília Mittašová

Mgr. Viktória Rozsypalová

RNDr. Mária Šagátová

 

 

Cieľová skupina G

Mgr. Mária Juristová

Ing. Daniela Kopinská

Mgr. Tatiana Koreňová

PaedDr. Eva Kuková

PaedDr. Tatiana Novotná

RNDr. Beáta Semková

Ing. Erika Sulinová

 

 

Cieľová skupina SOŠ - OZ

Ing. Katarína Benkovičová

Ing. Jozef Bobek

PhDr. Eva Čavojská

Ing. Janka Dežerická

Ing. Janka Fedorová

Ing. Katarína Gažiová

Ing. Rastislav Hreško

Ing. Anna Chomaničová, CSc.

Ing. Beáta Kissová

Ing. Marian Kováč

RNDr. Viera Labudová

Ing. Gabriela Perejdová

Ing. Zuzana Šišáková

Ing. Marcela Timková

Cieľová skupina SOŠ – VVZ

PhDr. Ľubica Fabíková

PaedDr. Eva Gajdošíková

Ing. Katarína Gajdošová

Posledná zmena: Piatok, 22 august 2014, 09:39

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA