Obrázok: Admin User
Informácia pre frekventantov dištančného vzdelávania
autor Admin User - Piatok, 27 jún 2014, 13:36
 

V prípade záujmu o bližšie informácie o obsahu a priebehu dištančného vzdelávania kliknite na ikonu: Informácie o štúdiu v dištančnom vzdelávaní.

V prípade záujmu o informáciu k obsahu a organizácii vzdelánia sa môžete obrátiť na národných a regionálnych koordinátorov. Kontakty na koordinátorov získate kliknutím na ikonu: Kontakty

 

Inštrukcie pre frekventantov k vzdelávaniu počas letných prázdnin júl – august 2014

 

     V mesiacoch júl a august 2014 bude prebiehať dištančné vzdelávanie v náhradnom režime, ktorý sa v porovnaní so vzdelávaním počas školského roka líši v tom, že tútori dištančného vzdelávania si čerpajú dovolenku a budú zastupovaní a súčasne sa počas tohto obdobia upravuje čas moderovania on-line diskusie. Radi by sme preto požiadali frekventantov dištančného vzdelávania, aby venovali vo svojom rozhraní na vzdelávacom portáli pozornosť:

-       zastupovaniu prideleného tútora v priebehu obdobia, vyhradeného vzdelávaniu (50 dní),

-       možnosti viesť on-line diskusiu s tútorom aj v dopoludňajších hodinách, t.j. od 7:00 hod. a to až do 24. augusta 2014.

     Všetci tútori boli poučení o odovzdaní inštrukcií zastupujúcemu tútorovi, napriek tomu si prosím zmenu tútorov sledujte, aby boli „nasledujúci, zastupujúci tútori“ o Vašich prípadných požiadavkách na národného koordinátora informovaní a predišli sme tak zbytočným problémom, najmä pred ukončením štúdia.

V prípade nutnosti, resp. zlyhania komunikácie s tútorom sa prosím obráťte e-mailom na adresy:

klapuch@siov.sk

grigarova@siov.sk

Dokumentáciu zo vzdelávania môžete odovzdať / Osvedčenie zo vzdelávania si môžete vyzdvihnúť u regionálnych koordinátorov, na Odboroch školstva Obvodných úradov v príslušnom kraji, resp. v centre národného koordinátora v prípade Bratislavského kraja okrem  termínov, uvedených v tabuľke:

 

 

Kraj

Regionálny koordinátor

Termín čerpania dovolenky

BA

Mgr. Magdaléna Grigarová

4.8.2014- 10.8.2014

TT

RNDr. Eva Huttová

28.7.2014- 1.8.2014

NR

Mgr. Marián Moravčík

7.7.2014- 18.7.2014

28.7.2014- 8.8.2014

TN

Mgr. Božena Beničková (zš)

nečerpá dovolenku

TN

Ing. Gabriela Hrušovská (g,soš)

10.8.2014 – 1.9.2014

ZA

Mgr. Vladimír Kvaššay

nečerpá dovolenku

BB

Ing. Mária Kolárska

21.7.2014 – 8.8.2014

PO

Mgr. Bibiána Šabeková

7.7.2014 – 1.8.2014

KE

Mgr. Viktória Rozsypalová

28.7.2014 – 15.8.2014

 

 

 

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA