Obrázok: Admin User
Informácia o ukončení dištančného vzdelávania
autor Admin User - Piatok, 17 október 2014, 11:37
 

Vzhľadom na postupné ukončovanie aktivít NP „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP“ k 31.12.2014 bola dňa 13.10.2014 pozastavená registrácia frekventantov do systému.

Do vzdelávania boli zaradení frekventanti, ktorých tlačivo OCS bolo so všetkými náležitosťami doručené Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania do 14.10.2014.

Frekventantom, ktorým nebolo umožnené absolvovať toto vzdelávanie z dôvodov doručenia tlačiva OCS po stanovenom termíne 14.10.2014, sa týmto ospravedlňujeme. Štátny inštitút odborného vzdelávania musel pozastaviť registráciu do systému a vstup frekventantov do vzdelávania z dôvodov postupného dokončenia priebehu celej aktivity a jej vyhodnotenia v záverečnej monitorovacej správe.

Ďakujeme všetkým účastníkom vzdelávania za prejavený záujem o toto štúdium a v prípade opätovného obnovenia procesu dištančného vzdelávania Vás budeme informovať na vzdelávacom portáli a prostredníctvom dostupných zdrojov mediálnej komunikácie rezortu školstva.

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA