Obrázok: Admin User
Ukončenie prihlasovania sa do pilotného testovania
autor Admin User - Štvrtok, 9 máj 2013, 08:41
 

Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl za prejavený záujem zapojiť sa do pilotného testovania dištančného vzdelávania k tvorbe školských vzdelávacích programov.

 

Nábor frekventantov do tejto formy vzdelávania bol ku dňu 6.05.2013 uzatvorený. Záujemcovia, ktorí nám zaslali svoje návrhy po tomto termíne už neboli do zoznamu pilotného testovania  zaradení. Radi by sme Vás touto cestou poprosili, aby ste sa nám do vzdelávania už neprihlasovali a neposielali nám maily.

Vybraným frekventantom, ktorí boli zaradení do pilotného testovania zašle Štátny inštitút odborného vzdelávania v najbližších dňoch e-mail s inštrukciou, ako sa do vzdelávania prihlásiť.

 

Pilotné testovanie dištančného vzdelávania začína dňa 13. mája 2013. Pokiaľ by sme tento termín posunuli z technických príčin, sledujte prosím aktuality na našej stránke, kde Vás budeme o tejto zmene informovať

 

Po úspešnom  ukončení pilotného testovania pripraví Štátny inštitút odborného vzdelávania oznámenie o spustení dištančného vzdelávania a to:

-   prostredníctvom periodika Učiteľské noviny

a

-   písomnou výzvou k účasti zapojiť sa do tohto vzdelávania na každú základnú a strednú školu prostredníctvom Odborov školstva Obvodných úradov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

 

Ešte raz Vám ďakujeme za prejavený záujem o vzdelávanie v našom národnom projekte a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA