Obrázok: Admin User
Prebieha pilotné testovanie - registrovanie ukončené
autor Admin User - Piatok, 17 máj 2013, 09:41
 

„Štátny inštitút odborného vzdelávania zaslal prostredníctvom Odborov školstva Obvodných úradov v Slovenskej republike ponuku pre učiteľov základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych škôl) zapojiť sa do dištančného vzdelávania – on-line formou k tvorbe školských vzdelávacích programov“.

 

V prípade záujmu o toto vzdelávanie, ktoré bude celoplošne spustené v mesiaci september 2013 máte možnosť zaslať svoje údaje: titul, meno, priezvisko, presná adresa školy, e-mail, telefónny kontakt, cieľová skupina (ZŠ, G, SOŠ – odborná zložka, SOŠ – všeobecno-vzdelávacia zložka) do databázy frekventantov na nasledovné adresy:

 

Kraje: KE, PO, BB, ZA, klapuch@siov.sk,

Kraje: BA, TT, NR, TN, grigarova@siov.sk,.

 

Toto vzdelávanie sa s účinnosťou od 16. mája 2013 pilotne overuje zatiaľ s vybranou skupinou frekventantov v rámci celého Slovenska a v tomto čase už nie je možná registrácia do systému.  

 

Predpokladaná doba pilotného overovania vzdelávania je do konca júla 2013.

 

Národný koordinátor následne overovanie v priebehu mesiaca august 2013 vyhodnotí a zabezpečí plnenie opatrení na zvýšenie funkčnosti e-learningového portálu a skvalitnenie celého procesu vzdelávania.

 

Tí záujemcovia o vzdelávanie, ktorí nám už zaslali svoje údaje sú vedení v databáze frekventantov a budú národným koordinátorom informovaní o celoplošnom spustení dištančného vzdelávania priamo na mail.  

Ostatní záujemcovia prostredníctvom nášho vzdelávacieho portálu v časti Aktuality a na stránkach periodika Učiteľské noviny.

 

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše vzdelávanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA