Obrázok: Admin User
Zriadenie nového P.O.BOX pre národný projekt
autor Admin User - Streda, 22 máj 2013, 13:49
 

Zriadenie nového P.O.BOX pre národný projekt

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania zriadil pre potreby flexibilnejšej komunikácie verejnosti s projektovou kanceláriou národného projektu: „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“

 

nový P.O.BOX,

 

na ktorý nám môžete zasielať nie len povinné „Tlačivá oprávnenosti cieľovej skupiny“, ale akúkoľvek poštu, ktorá je určená pre národný projekt.

 

Touto cestou nám môžu zasielať tútori a regionálni koordinátori pracovné výkazy, dokumentáciu a akúkoľvek korešpondenciu pre národný projekt. Táto sa tak vyhne zdĺhavým prerozdeleniam v rámci inštitúcie a dostane sa priamo do projektovej kancelárie.

 

ADRESA P.O.BOX:

 

NP Vzdelávanie učiteľov k ŠKVP

Bellova 54/A

837 10  Bratislava 37

 

Dôležité upozornenie:

Nevpisujte prosím do adresy P.O BOX žiadne doplňujúce informácie, takáto korešpondencia by mohla byť následne zle priradená a oneskorene doručená.

 

 

AKO MÁ VYZERAŤ VYPÍSANÁ OBÁLKA NA DORUČENIE:

„TLAČIVA OPRÁVNENOSTI CIEĽOVEJ SKUPINY“

 

 

Odosielateľ:

Základná škola

Pekná cesta 2

044 25 Medzev

KRAJ: KE

                                              Adresát:    

                                              NP Vzdelávanie učiteľov k ŠKVP

                                              Bellova 54/A

                                              837 10  Bratislava 37

 

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA