Obrázok: Admin User
Možnosť registrácie do systému a začatie vzdelávania ešte v rámci pilotného testovania
autor Admin User - Piatok, 12 júl 2013, 14:13
 

V súvislosti s pilotným testovaním e-learningového portálu dištančného vzdelávania NP „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ by sme Vás radi informovali, o možnosti dočasnej registrácie sa do vzdelávania od 11.7.2013. Zároveň prosíme, aby túto možnosť využili iba tí z Vás, ktorí majú možnosť vybaviť si potvrdenie tlačiva „oprávnenosti cieľovej skupiny“ u svojho zamestnávateľa ešte v mesiaci júl 2013.

 

Registrovať sa môže frekventant na stránke: www.distancne.vzdelavanie.siov.sk. Postup registrácie je uvedený v časti: „Ako sa prihlásiť do dištančného vzdelávania“. Prosíme frekventantov, aby venovali dostatočnú pozornosť správnosti údajov pri registrácii, keďže sa ich údaje budú zaznamenávať na osvedčenie v prípade úspešného absolvovania vzdelávania (prosíme, uvádzať údaje s diakritikou, dávať si pozor na veľké a malé písmená, uvádzať taktiež tituly pred menom aj za menom, uvádzať bodku za titulom, správny rok narodenia).

 

Pre dokončenie úspešnej registrácie je treba vytlačiť „Tlačivo oprávnenosti cieľovej skupiny“ (tlačiva OCS) a toto tlačivo podpísané frekventantom a podpísané a opečiatkované zamestnávateľom zaslať na: „NP Vzdelávanie učiteľov k ŠkVP, Bellova 54/A, 837 10 Bratislava 37“. Pre urýchlenie administrácie proces schvaľovania tlačiva OCS ho môžete zaslať naskenované na mailovú adresu grigarova@siov.sk (pre kraje TT, TN, NR) a na mailovú adresu klapuch@siov.sk (pre kraje BB, ZA, PO, KE) a následne potom zaslať poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu. Čas vyhradený na vzdelávanie, t.j. 50 kalendárnych dní začína plynúť až po odsúhlasení cieľovej skupiny národným koordinátorom, o čom frekventantovi systém doručí notifikačný e-mail.  

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA