Obrázok: Admin User
Osvedčenia z dištančného vzdelávania Národného projektu „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“
autor Admin User - Streda, 11 september 2013, 13:55
 

Osvedčenia z ukončeného dištančného vzdelávania boli na základe skontrolovanej dokumentácie zaslané regionálnym koordinátorom na príslušné Obvodné úrady, odbory školstva.

Regionálny koordinátor bude následne mailom kontaktovať frekventanta k prevzatiu osvedčenia.

Frekventantov za BA kraj bude o prevzatí osvedčenia na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania mailovo kontaktovať národný koordinátor.

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA