Obrázok: Admin User
Pokyny pre frekventantov dištančného vzdelávania k štúdiu počas obdobia vianočných sviatkov a začiatku nového roku 2014
autor Admin User - Pondelok, 16 december 2013, 10:35
 

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie pokračuje nepretržite aj počas vianočných sviatkov.

 

Vstup do vzdelávania:

Zaregistrovaní účastníci vzdelávania, ktorým nebolo odsúhlasené Tlačivo oprávnenosti cieľovej skupiny do 19.12.2013 budú vpustení do vzdelávania najskôr dňa 07.01.2014.

 

Moderovanie vzdelávania

Moderovanie vzdelávania nebude zabezpečené v dňoch: 24., 25., 26. a 31. decembra 2013 a 1. januára 2014.

 

Časový harmonogram moderovania on-line diskusie od 21. decembra 2013 do 07. januára 2014 (Príloha č.1)

Príloha č. 1 obsahuje rozpis moderovania dištančného vzdelávania od 21. decembra 2013 do 07. januára 2014. Informácia o zastupovaní jednotlivých tútorov bude vložená aj do rozhrania pre prihlásených frekventantov a to ku konkrétnym tútorom (ŠKVP), ktorí budú v tomto období zastupovaní.

 

Upozornenie na povinnú on-line diskusiu:

Frekventantom, ktorí začali so vzdelávaním po 16. decembri 2013 a neskôr odporúčame, aby si sledovali účasť na povinných on-line diskusiách. Striedaním voľna a moderovania tútorov počas vianočných sviatkov v kombinácii s dňami, v ktorých sa moderovanie zabezpečovať nebude môžu stratiť až týždeň vyhradeného obdobia na vzdelávanie.

 

Sprievodca frekventanta počas štúdia:

Vaším sprievodcom a poradcom počas štúdia je Vám pridelený / zastupujúci tútor. Národného koordinátora ste oprávnení priamo kontaktovať len pred začatím vzdelávania / po ukončení štúdia a v prípade vznesenia sťažnosti.

 

Technická podpora:

V prípade, ak sa neviete spojiť so svojím tútorom, kontaktujte technickú podporu vzdelávacieho portálu: http://distancne.vzdelavanie.siov.sk/mod/feedback/view.php?id=218

 

K registrácii do vzdelávania:

Neregistrujte sa prosím do systému duplicitne a nesnažte sa meniť e-mailové adresy. V prípade, ak ste zabudli heslo, máte možnosť jeho obnovenia priamo cez portál!!!

 

Úradné hodiny Odborov školstva Obvodných úradov v jednotlivých krajoch od 21.decembra 2013 do 07. januára 2014 (Príloha č.2)

Príloha č. 2 obsahuje úradné hodiny jednotlivých Odborov školstva Obvodných úradov, ktoré môžete využiť aj v tomto období na odovzdanie dokumentácie zo vzdelávania. V tejto súvislosti by sme radi poprosili všetkých úspešných frekventantov dištančného vzdelávania, aby nezabudli všetky dokumenty z odovzdaného súboru dokumentácie podpísať!!!

 

Prevzatie osvedčení zo vzdelávania:

Vydané osvedčenia za obdobie od 16.12.2013 do 31.12.2013 budú odoslané na Obvodné úrady, Odbory školstva v SR do 10.01.2014.

 

Dištančné vzdelávanie v roku 2014:

Štátny inštitút odborného vzdelávania má už v tomto čase odsúhlasený termín predĺženia realizácie aktivít národného projektu do 31. decembra 2014. Dištančné vzdelávanie tak pokračuje kontinuálne aj v roku 2014.

 

V mene Projektovej kancelárie národného projektu Vám prajeme príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2014.

 

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA